Kommentarer

1971 THE SPOTNICKS (with Leif Nyström) in HEDEFORS — 2 kommentarer

 1. En återförening av ursprungsgänget: Björn Thelin, Bosse Winberg och Bob Starander. Men vem är fen fjärde?

  • Den fjärde personen är Leif Nyström, med smeknamnet ”Liffen”. Han spelar trummor och medverkade på inspelningarna av albumet ”Something Like Country”, dock inte angivet på vilken/vilka låtar.
   Bob tror att de här fotografierna kan vara tagna tidigare än 1970, innan Björn slutade i gruppen (dvs 1967 eller tidigare) och att Leif vikarierade för Tommy Tausis vid något tillfälle men i så fall borde även Peter Winsnes ha varit med på bilderna.
   Björn återkom till gruppen under åren 1976-78 men det är inte troligt att de här är tagna så sent. Därför får året 1970 stå kvar tillsvidare.

   Komplettering:
   Efter ny information visar det sig att bilderna är från 1971. Se vidare texten ovanför fotografierna.

   The fourth person is Leif Nyström, nicknamed ”Liffen”. He plays drums and participated on the recordings of the album ”Something Like Country”, but not specified on which songs.
   Bob believes that these photographs can be taken earlier than 1970, before Björn ended in the group (ie 1967 or earlier) and that Leif was temporary for Tommy Tausis at some occations, but in that case, Peter Winsnes should have been in the pictures.
   Björn returned to the group in 1976-78 but it is unlikely that these are taken so late.
   Therefore, the year 1970 will remain unchanged until further notice.

   Completion:
   The pictures are from 1971 after new information. See also the text above the images.