gorans

Göran Sanfridsson var sedan oktober 2008 bassist i The Spotnicks.

Göran spelar på en 5-strängad (med H-sträng) bas fabr Ibanes typ SVGR och har en Ampeg 100 Watts förstärkare. Högtalaren är en 15″ med en liten diskanthögtalare i mitten som han kallar för Nötskrikan.
(Göran är en inbiten fågelskådare).


Goran Sanfridsson was the bass player of The Spotnicks since October 2008, .

Goran playes a 5-string (with H-string) Ibanes bass guitar type SVGR and has an Ampeg 100 Watt amplifier. The speaker is a 15 ”with a small tweeter in the middle as he calls ’The Jay’. (Goran is an avid bird watcher).