kent

Kent Brännlund är sedan oktober 2008 gitarrist i The Spotnicks.

Kents säger:
”Det är så att min ”rigg” alltid är under utveckling och föränderlig, men just nu består den av en Fender Hot Rod 4 10a med ett högtalar-kabinett 1 12a  och T – Rex pedaler  som jag dessutom byggt ut till TVÅ pedalbord för att kunna vara så flexibel som möjligt (ju mer pedaler desto sämre gitarrist !???).
Jag älskar att hämta ljudideal från alla tider men eftersom jag spelar med Bo Winberg vill jag inte efterlikna just hans ljud utan hellre komplettera och vara den gitarrist jag är.
Vi har så roligt ihop och jag vill säga att vi R E S P E K T E R A R  varandra och våra olika stilar. Bo och Bob har stått på scenen längre än jag levt. What can I say… Jag bara bugar mej!!!
Instrument som jag trakterar är gärna Fender, både Stratocaster och Telecaster, men jag har också inlett ett samarbete med Högberg specialgitarrer.
Michael Högberg bygger fantastiska instrument med personlig prägel.”

Kolla gärna in på www.hogberg-specialgitarrer.se och t-rex-effects.com


Kent Brännlund is guitarrist of The Spotnicks since October 2008, .

Kent says:
’My rig is always being developing and changing, but right now it consists of a Fender Hot Rod 4 10a with a speaker cabinet 1 12a and T – Rex pedals that I also expanded to TWO pedalboards to be as flexible as possible (the more pedals, the poorer guitarist!??).
I love to capture audio ideals of all times but since I started play together with Bo Winberg I do not want to imitate his particular sound but rather complement him and be the guitarist I am.
We have so much fun together and I want to say that we RESPECT each other and our different styles. Bo and Bob has been on the scene longer than I have lived. What can I say … I just salute me!
Instruments that I like the best are Fenders, both the Stratocaster and Telecaster, but I have also teamed up with Högberg special guitars.
Michael Hogberg builds amazing instruments with a personal touch.2

Please check out at www.hogberg-specialgitarrer.se och t-rex-effects.com