Stephan Möller spelade med The Spotnicks första gången redan 1978 under en kort sejour. De övriga medlemmarna var då, förutom Bo Winberg, Göran Samuelsson och Kenth Andersson.
Nästa gång Stephan dyker upp i detta sammanhang är 1981 då han bl.a. medverkar i inspelningen av albumet ”We don’t wanna play Amapola no more” som ges ut året därpå.
Här återfinns t.ex. låten ”Noice from the Attic” som Stephan har komponerat tillsammans med Bo Winberg.

Sedan 2008 har Stephan varit ordinarie trumslagare i The Spotnicks men har av och till vikarierat och hoppat in i olika sammanhang under åren fram till dess.


Stephan Möller played with The Spotnicks the first time in 1978 during a brief sojourn. The other members were then, except Bo Winberg, Goran Samuelsson and Kenth Andersson.
Next time Stephan shows up in this context is 1981 when he is involved in the recording of the album ”We do not want to play Amapola no more” published the following year.
It includes for example the song ”Noise From The Attic” which was composed by Stephan along with Bo Winberg.

Since 2008 Stephan has been the regular drummer in The Spotnicks but has from time to time jumped into the various contexts over the years until then.På kulturfestivalen i Göteborg 2002 uppträdde The Spotnicks som ett sjumannaband (!) med två batterister; Stephan Möller och Fredrik Oscarsson. De övriga medverkande på Kungstorgets stora scen var Bo Winberg, Bob Lander, Stefan Ericsson, Ralph Nilsson och Douglas Möller.
Det var Stephan som rekommenderade Kent Brännlund och Göran Sannfridsson som nya medlemmar i The Spotnicks när Douglas Möller och Stefan Ericsson slutade 2008.

Stephan spelar sedan 1966 helst på Ludwig-trummor.

För övrigt startade han sin karriär mycket tidigt. Redan som 14-åring var han ordinarie trummis i gruppen Caretakers från Jönköping (!) Klippet nedan är från finsk TV 1964:


At the cultural festival in Gothenburg in 2002 appeared The Spotnicks as a seven-piece band (!) with two drummers; Stephan Möller and Fredrik Oscarsson. The other participants at the main stage was Bo Winberg, Bob Lander, Stefan Ericsson, Ralph Nilsson and Douglas Möller.
It was Stephan who recommended Kent Brännlund and Göran Sanfridsson as new members of The Spotnicks when Douglas Möller and Stefan Ericsson leaved in 2008.

Stephan plays on Ludwig drums since 1966.

He started his career very early. At the age of 14, he was the regular drummer in the group Caretakers from Jönköping (!) The clip above is from a Finnish TV in 1964: