The Spotnicks Web Site är stängd för allmänheten På grund av ett minskande intresse har jag bestämt mig för att stänga ned hemsidan. Jag tackar dem som under hemsidans 25-åriga existens bidragit med innehåll och feedback!

The Spotnicks Web Site is closed to the public Because of a diminishing interest, I have decided to shut down the website. I would like to thank those who contributed with content and feedback during it's 25-year existence!

Sören Alverfeldt