I arbetet med projektet ”Bevara The Spotnicks för framtiden” har Owe Midner bland annat tillhandahållit en hel del fotografier som managern Roland Ferneborg har tagit men också några från sin egen samling. Samtliga bilder har digitaliserats och kommer att doneras till Svenskt Rockarkiv tillsammans med allt övrigt material.
Många fotografier har aldrig varit publicerade förut. Bildernas kvalitét är inte alltid den bästa men de utgör trots det en viktig dokumentation av The Spotnicks otroliga karriär.

Sören Alverfeldt


In the work with the project ”Preserving The Spotnicks for the future”, Owe Midner has, among other things, provided a lot of photographs taken by the manager Roland Ferneborg but also some from his own collection. All images have been digitized and will be donated to the Swedish Rock Archive together with all the other material.
Many photographs have never been published before. The quality of the images is not always the best, but they nevertheless constitute an important documentation of The Spotnick’s incredible career.

Sören Alverfeldt