The Spotnicks Web Site stängs ner

45
Nastola, Finland 2015
44
Nastola, Finland 2015
43
London, England 1962
41
London, England 2003
42
Sweden 1961
40
Gothenburg, Sweden 1990
39
Sweden 1963
38
1974
37
Gothenburg, Sweden 1985
36
1958 (The Frazers)
35
Holland 1964
34
Gothenburg, Sweden 1968
33
Rättvik, Sweden 2007
32
France 1963
31
Teotihuacán, Mexico 1967
30
Paris, France 1962
29
Ikast, Denmark 2009
28
Gothenburg, Sweden 1985
27
Hällestad Church, Sweden 2008
26
Gothenburg, Sweden 2004
25
Gothenburg 1958 (The Frazers)
24
Lerum, Sweden 2003
23
Grebbestad, Sweden 2011
22
Vara, Sweden 2012
21
Jönköping, Sweden 2011
20
Duisburg, Germany 2012
19
London, England 1962
18
Beisenbusch, Germany 1998
17
Gothenburg, Sweden 2004
16
Sweden 1984
15
Sweden 1983
14
Germany 1976
13
Sweden 1971
12
Sweden 1967
11
Gothenburg, Sweden 1965
10
Dortmund, Germany 2008
9
Gothenburg, Sweden 1965
8
Osaka, Japan 1966
7
Sweden 1963
6
Dunderbo, Sweden 1961
5
Norrköping, Sweden 1989
4
Hällestad Church, Sweden 2006
3
Gothenburg, Sweden 2002
2
Dortmund, Germany 2004

The Spotnicks 2016

Efter snart 25 år i ”cyberspace” känns det som om det är dags för mig att stänga ned den här hemsidan om fenomenet The Spotnicks.
Stängningen kommer att ske under sommaren när abonnemanget av webhotellet upphör och inte kommer att förnyas.

Jag tackar medlemmarna i The Spotnicks för deras support och alla besökare för visat intresse under alla dessa år!
Ett särskilt tack till de personer som har hjälpt till med idéer och som har bidragit med innehåll till hemsidan!

Sören Alverfeldt


 

The Spotnicks Web Site shuts down

After almost 25 years in ”cyberspace”, it seems like it’s time for me to shut down this site about the phenomenon The Spotnicks.
The shutdown will take place during the summer when the subscription of the webhotel expires and not will be renewed.

I thank the members of The Spotnicks for their support and all visitors for shown interest during all those years!
A special thanks to the people who have helped me with ideas and have contributed with content to the website!

Sören Alverfeldt