The Spotnicks Web Site

Bo Winberg 1939 – 2020

Läs mer på denna länk – Read more on this link

Den här hemsidan om The Spotnicks publicerades första gången på Internet redan 1994, då med syftet att ge alla tillgång till den diskografi som jag hade gjort och som många frågade efter. Sedan dess har mycket hänt med innehållet och under årens lopp har det också skett ett antal ansiktslyftningar.
The Spotnicks Web Site är ett privat och helt ideellt projekt, utan några kommersiella intressen, som har bedrivits i nära samarbete med The Spotnicks och är till för alla som vill få information om denna grupp.
Här finns bland annat en presentation av gruppen, dess nästan 60-åriga karriär och vilka musiker som har medverkat genom åren.
Dessutom finns en näst intill komplett diskografi över alla utgivna låtar, ett galleri med de viktigaste albumen, många intressanta fotografier samt lite annat smått och gott.
Tyvärr kan jag inte publicera musik att lyssna till på hemsidan men det går inte eftersom jag inte har de rättigheter som krävs.
Mycket finns dock tillgänglig på Spotify t.ex.
Sören Alverfeldt


The Spotnicks Web Site

This homepage about The Spotnicks was first created and published on Internet back in 1994, then in order to give everyone access to the discography I had done and which many asked for. Since then much has happened with the content and over the years, it has also been a number of facelifts.
The Spotnicks Web Site is a private and entirely nonprofit project, with no commercial interests, which have been conducted in close cooperation with The Spotnicks and is for anyone who wants to get information about this group.
The site includes a presentation of the group, its almost 60-years career and the musicians who have participated over the years.
In addition, there is an almost complete discography of all published songs, a gallery with the most important albums, many interesting photographs and a few other odds and ends.
Unfortunately, I cannot publish music to listen to on the website but it is not possible because I do not have the rights required.
However, much is available on Spotify for example.
Sören Alverfeldt