45
Nastola, Finland 2015
44
Nastola, Finland 2015
43
London, England 1962
41
London, England 2003
42
Sweden 1961
40
Gothenburg, Sweden 1990
39
Sweden 1963
38
1974
37
Gothenburg, Sweden 1985
36
1958 (The Frazers)
35
Holland 1964
34
Gothenburg, Sweden 1968
33
Rättvik, Sweden 2007
32
France 1963
31
Teotihuacán, Mexico 1967
30
Paris, France 1962
29
Ikast, Denmark 2009
28
Gothenburg, Sweden 1985
27
Hällestad Church, Sweden 2008
26
Gothenburg, Sweden 2004
25
Gothenburg 1958 (The Frazers)
24
Lerum, Sweden 2003
23
Grebbestad, Sweden 2011
22
Vara, Sweden 2012
21
Jönköping, Sweden 2011
20
Duisburg, Germany 2012
19
London, England 1962
18
Beisenbusch, Germany 1998
17
Gothenburg, Sweden 2004
16
Sweden 1984
15
Sweden 1983
14
Germany 1976
13
Sweden 1971
12
Sweden 1967
11
Gothenburg, Sweden 1965
10
Dortmund, Germany 2008
9
Gothenburg, Sweden 1965
8
Osaka, Japan 1966
7
Sweden 1963
6
Dunderbo, Sweden 1961
5
Norrköping, Sweden 1989
4
Hällestad Church, Sweden 2006
3
Gothenburg, Sweden 2002
2
Dortmund, Germany 2004
Uddevalla, Sweden 2018
Uddevalla, Sweden 2018
dortmund-15
Dortmund, Germany, 2015 - with Albert Lee
hallestad-17
Hällestad Church, Sweden 2017
tibro-18
Tibro, Sweden 2018

The Spotnicks Web Site

The Spotnicks Web Site är ett privat och helt ideellt projekt utan några kommersiella intressen. Hemsidan har i år – 2019 – funnits tillgänglig på Internet i 25 år.

Min egen uppfattning är att en hemsida ska vara dynamisk med ständigt nya inslag för att vara intressant men det finns inte längre möjlighet till det. Jag har flera gånger haft tankar på att stänga ned hemsidan och, i synnerhet nu, när det inte längre finns något nytt att berätta efter att The Spotnicks har avslutat sin långa karriär tidigare i år.

Under en längre tid har jag upplevt ett minskat intresse och i takt med det har också min egen motivation att fortsätta avtagit.
I början av juni gjorde jag därför slag i saken och stoppade alla externa besök till hemsidan.

Mitt beslut fick dock reaktioner som jag inte kunnat ana. Det blev ganska tydligt för mig att många saknade hemsidan och dess innehåll och jag förstår nu att den har en uppgift att fylla.

Jag vill inte göra några besvikna och om ni nöjer er med att hemsidan i fortsättningen endast är ett slags ”uppslagsverk” om The Spotnicks och att den kommer att vara rätt så statisk utan frekventa uppdateringar så ger jag den därför en ny chans till och öppnar upp den igen för att senare utvärdera hur utfallet blev. Det är några få förändringar på hemsidan; gästboken samt sidorna med nyheter/uppdateringar och länkar är tillsvidare borttagna.

Sören Alverfeldt


The Spotnicks Web Site

The Spotnicks Web Site is a private and completely non-profit project without any commercial interests. This year – 2019 – the website has been available on the Internet for 25 years.

My own opinion is that a website should be dynamic with constantly new features to be interesting but there are no longer such possibilities. I have several times had thoughts of closing down the website and, especially now, when there is no longer anything new to tell after The Spotnicks has finished its long career earlier this year.

For a long time I had experienced a reduced interest and it also decreased my own motivation to continue.
At the beginning of June, I therefor decided to stopped all external visits to the website.

However, my decision got reactions that I could not imagine. It became quite clear to me that many people missed the website and its content and I now understand that it has a task to fill.

I don’t want to make people dissapointed and if you accept that the website in future only is a kind of ’encyclopedia’ about The Spotnicks and will be quite static without frequent updates, then I give it a new chance and reopen it up again to evaluate later how the outcome was. It comes with a few changes; the guestbook and the pages with news/updates and links have been removed for the time being.

Sören Alverfeldt