The Spotnicks spelade år 2013 in ”The Invercote Theme” efter en förfrågan från företaget Iggesund – Holmen Group som gav ut låten, dels på en singel-CD, dels på en samlings-CD med låtar från 1963 ”Classic Songs”. Båda skivorna ingick i ett reklampaket från företaget med anledning av att deras produkt Invercote ”firade” 50 år; ”1963 – The Birth Of Invercote”.
”The Invercote Theme” kom att bli den allra sista officiellt inspelade låten med gruppen.


The Spotnicks recorded ”The Invercote Theme” in 2013 following a request from the company Iggesund – Holmen Group who released the song, partly on a single CD, partly on a compilation CD with songs from 1963 named ”Classic Songs”.
Both records were included in an advertising package from the company due to the fact that their product Invercote ”celebrated” 50 years; ”1963 – The Birth Of Invercote”.
”The Invercote Theme” became the very last officially recorded song with the group.


 

Du vet väl att det finns en separat del av hemsidan som beskriver och visar närliggande inspelningar till The Spotnicks?

Där kan man hitta en hel del av alla de inspelningar som gjorts av före detta Spotnicks-medlemmar, som soloartister eller i andra bandkonstellationer, samt några andra inspelningar med relationer till The Spotnicks.Det finns också ett särskilt avsnitt med s.k. Coverband som har Spotnicksmusik på repertoaren.Klick i texten för att komma vidare.


 

Do you know that there is a separate section of the website which describes and shows related recordings to The Spotnicks?

There you can find a lot of all the recordings made by former Spotnicks members, as solo artists or in other band constellations, as well as some other recordings with relationships to The Spotnicks.There is also a special section with so-called ”Cover Bands” with Spotnicks music in their repertoires.Click on the text to proceed.