Read in English

image2y

The Spotnicks var en orkester från Göteborg som grundades redan 1958 och som hade stora internationella framgångar långt före ABBA och Roxette.
Redan 1962 nådde The Spotnicks listplaceringar i England och blev också mycket framgångsrika i bl.a Tyskland, Frankrike och Japan.

The Spotnicks kännetecknas av och förknippas främst med grundaren, kapellmästaren och gitarristen Bo Winberg som med sitt unika spelsätt, gitarrsound och sina speciella musikarrangemang har gett gruppen dess profil.

Få vet att The Spotnicks spelade in nästan 900 (!) låtar sedan 1961.

Under det framgångsrika 60-talet gavs de flesta låtarna med The Spotnicks ut på skivbolaget SweDisc som bildades av Sture Wahlberg tillsammans med managern  Roland Ferneborg.

Det sista inspelade albumet – nr 43 i ordningen – är från februari 2011.

0303095

Album nr 44 är en liveinspelning från 2004 som gavs ut 2021 och 2023 kom ytterligare en liveinspelning, denna gång från gruppens femte Japan-turné 1998, som album nr 45.

De senaste åren har The Spotnicks uppträtt på många platser i Sverige och utomlands.
I mars 2003 gjorde gruppen ett sällsynt gästspel i England och spelade på legendarisk London Palladium och den konserten följdes upp med en intensiv turné i Sverige där man på en vecka avverkade sex städer tillsammans med The Violents och Johnny & The Hurrycanes.

Turnerandet har fortsatt alltsedan dess ända fram till att The Spotnicks höll sin avskedskonsert den 30 mars 2019 i Musikens Hus i Göteborg.

Gruppen har på gamla da’r även framträtt i det verkliga finrummet. Tre gånger, 2006, 2008 och 2017, har The Spotnicks hållit konserter i Hällestads kyrka utanför Finspång och 2009 gjorde det man det också i Nässjö kyrka.

I december 2008 var The Spotnicks specialinbjudna gäster till den stora 60-talsgalan ”Golden Years 2008” i Belgiska Antwerpen och uppträdde där inför ca 14.000 personer med bland andra Mungo Jerry, Chris Montez, Billy Joe Royal, Dave Berry, Gerry & The Pacemakers, Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich, The Troggs & The Hollies.

golden_years_08s

År 2012 inleddes vad man kallar ”The Final Tour” som alltså tog slut våren 2019.

2012vara

Bengt Bernhag, som var inspelningstekniker på skivbolaget Karusell, hittade på namnet ”The Spotnicks”


image2y

The Spotnicks was a band from Gothenburg in Sweden, founded in 1958 and had great international success long before ABBA and Roxette.
Already in 1962 The Spotnicks reached list placements in England and was also very successful in Germany, France, Japan and lots of other counties as well.

The Spotnicks is mainly associated with the founder, conductor and guitarist Bo Winberg who, with his unique playing style, guitar sound and his special musical arrangements has given the group its profile.

Not everyone knows that The Spotnicks has published nearly 900 (!) songs since 1961.

During the successful 60’s were most of the songs by The Spotnicks on the SweDisc label wich was formed by Sture Wahlberg, together with the group’s manager Roland Ferneborg.

The last recorded album – No. 43 – was recorded and released in February 2011.

0303095

Album No. 44 is a live concert 2004 released in 2021 and in 2023 another live recording, this time from the group’s fifth Japan tour in 1998, was released as album No. 45.

In recent years The Spotnicks appeared in many places in Sweden and abroad.
In March 2003 the group a rare guest appearance in England and played at the legendary London Palladium and the concert was followed by an intensive tour in Sweden, where in one week felled six cities in conjunction with The Violents and Johnny & The Hurrycanes.

The tournament has continued until The Spotnicks held its farewell concert on March 30, 2019 at Musikens Hus in Gothenburg.

Three times, in 2006, 2008 and 2017, The Spotnicks held concerts at Hällestad’s Church outside the small town Finspång and 2009 did it also in Nässjö church.

golden_years_08s

In December 2008 Spotnicks special guests to the huge 60’s gala ”Golden Years 2008” in Antwerp, Belgium and performed before a full audience of about 14,000 people, together with Mungo Jerry, Chris Montez, Billy Joe Royal, Dave Berry, Gerry & The Pacemakers, Dave, Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich, The Troggs and The Hollies among others.

In 2012 ’The Final Tour’ started and ended in the spring of 2019.

2012vara

Bengt Bernhag, who was a recording engineer at Karusell Record Company came up with the name ”The Spotnicks”