The Spotnicks Web Site

09ikast

Den här hemsidan om The Spotnicks publicerades första gången på Internet redan 1994, då med syftet att ge alla tillgång till den diskografi som jag hade gjort och som många frågade efter. Sedan dess har mycket hänt med innehållet och under årens lopp har det också skett ett antal ansiktslyftningar.

The Spotnicks Web Site är ett privat och helt ideellt projekt, utan några kommersiella intressen, som bedrivs i nära samarbete med The Spotnicks och är till för alla som vill få information om denna grupp.

Här finns bland annat en presentation av gruppen, dess mer än 50-åriga karriär och vilka musiker som har medverkat genom åren.

Dessutom finns en näst intill komplett diskografi över alla utgivna låtar, ett galleri med de flesta utgivna albumen och skivorna från världens all hörn, många intressanta fotografier samt lite annat smått och gott.

Många tycker kanske att det är underligt att det i princip inte finns någon musik att lyssna till på hemsidan men det beror på att jag inte har de rättigheter som krävs. Här räcker det inte med ett godkännande från Bo Winberg eller Bob Lander eftersom låträttigheterna till största delen ägs av diverse olika skivbolag.
Jag tycker själv att det skulle vara trevligt att lägga ut The Spotnicks musikskatt här att lyssna till men tyvärr så går det inte.
Musiken finns dock tillgänglig på diverse andra siter som t.ex. Spotify (Menyval [Lyssna])


The Spotnicks Web Site

This homepage about The Spotnicks was first created and published on Internet back in 1994, then in order to give everyone access to the discography I had done and which many asked for. Since then much has happened with the content and over the years, it has also been a number of facelifts.

The Spotnicks Web Site is a private and entirely nonprofit project, with no commercial interests, which are conducted in close cooperation with The Spotnicks and is for anyone who wants to get information about this group.

The site includes a presentation of the group, its more than 50-years career and the musicians who have participated over the years.

In addition, there is an almost complete discography of all released songs, a gallery of the most outstanding albums and CDs from all corners of the world, many interesting photographs and a few other odds and ends.

Many may think that it is strange that in principle there is no music to listen to on this website but it’s because I don’t have the necessary rights. Here it is not enough with an approval from Bo Winberg and Bob Lander because the main part of rights are owned by various record companies.
Personally, I think it would be nice to publish The Spotnicks music treasure here to listen to but unfortunately I can not.
The music is, however, available on various other sites, Spotify for instance (Menu item: [Listen])