Bob Lander 1942 – 2020


Länk till Bob Lander in Memorian


Bob Lander föddes den 11 mars 1942 och avled den 3 maj 2020 och hade en kort tid innan fyllt 78 år.
Bob Lander, eller Bo Starander som är hans egentliga namn, var en av grundarna av The Spotnicks.
Tillsammans med Bo Winberg, Björn Thelin och Ove Johansson bildade han redan 1958 The Frazers som sedermera skulle döpas om till The Spotnicks.
Tillsammans med Bo Winbergs gitarrspel är ”Bobbans” speciella sångstil det som karaktäriserar The Spotnicks och har så gjort i runda tal 60 år (!)
Bob Lander var också ”Sveriges enda riktiga kompgitarrist” för att citera Bo Winberg.


Link to Bob Lander in Memorian


Bob was born on March 11, 1942 and passed away on May 3 2020 and had a short time before reaching the age of 78.
Bob Lander, or Bo Starander which is his real name, was a founding member of The Spotnicks.
Together with Bo Winberg, Björn Thelin and Ove Johansson he formed in 1958 The Frazer who would later be renamed as The Spotnicks.
Together with Bo Winberg’s guitar playing is ”Bobbans” special singing style that characterizes The Spotnicks and has done so in about 60 years (!)
Bob Lander was also
”Sweden’s only true rhythm guitarist” in the words of Bo Winberg.