Bob Lander, eller Bo Starander som han egentligen heter, är en av grundarna av The Spotnicks.
Tillsammans med Bo Winberg, Björn Thelin och Ove Johansson bildade han redan 1958 The Frazers som sedermera skulle döpas om till The Spotnicks.

Tillsammans med Bo Winbergs gitarrspel  är ”Bobbans” speciella sångstil det som karaktäriserar The Spotnicks och har så gjort i över 50 år (!)
Bob Lander är också ”Sveriges enda riktiga kompgitarrist” för att citera Bo Winberg.

Bob föddes den 11 mars 1942 och har alltså fyllt 77 år men det kan man inte tro…


Bob Lander, or Bo Starander which is his real name, is a founding member of The Spotnicks.
Together with Bo Winberg, Björn Thelin and Ove Johansson he formed in 1958 The Frazer who would later be renamed as The Spotnicks.

Together with Bo Winberg’s guitar playing is ”Bobbans” special singing style that characterizes The Spotnicks and has done so for more than 50 years (!),
Bob Lander is also ”Sweden’s only true rhythm guitarist” in the words of Bo Winberg.

Bob was born on 11 March 1942 and thus has turned 77, but you would not believe …